Ulf Grahn (1942-)

A Dream of a lost Century

Part 1
Part 2

  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Uruppförande: Premiered Stockholm , Sweden June 1, 1972
    Stockholm Philharmonic Orchestra, Stig Westerberg, conductor US premiere Reston Virginia
    Northern Virginia Symphony, Lawrence Weehler, conductor publ. copy of ms availble from Swedish Music Information Center
  • Speltid: 15 min

Notmaterial/stämmor återfinns

www.svenskmusik.org

Beskrivning av verket

Verket består av två kontrasterande delar
Del ett traditionellt noterad
del två nyttjar även optisk notation

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=0YPKbJ85slw&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=3j7yQw1fPns&t=329s