Frans Frieberg (1822−1913)

Sångarfanan ("Sångarfanan åter höjes")

  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (versionen för manskör trycktes 1873)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: F. A. Frieberg [avser Frans Frieberg]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]
• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Första delen, Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr. 2591

Beskrivning av verket

Tempo di marcia D-dur - G-dur - D-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Sångarfanan åter höjes
Högt mot himlens blåa salar