Frans Frieberg (1822−1913)

Serenad
Sérénade

  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Gehrman & Co, "Album för Piano af Svenske Tonsättare", G. & Co 384 (1892), Musikbibliotekets exemplar har ett försättsblad med texten: "Hans Majestät Konung Oscar II egnas detta album, underdånigst af förläggarne."

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Moderato d-moll 4/4 (C), 38 takter


Verkkommentar

Stycket har ett motto:

Skjøn Jomfru! Luk dit Vindue op,
her er din Hjertenskjær!

Oehlenschläger.