Frans Frieberg (1822−1913)

Ögonen

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Lifligt, men ej för fort D-dur 3/4, 4 takter, /:20 takter:/, 1 takt, totalt 25 takter


Libretto/text

Ögonen

Jag vet två ögon alltid sköna,
Men skönast när de se på mig,
Och lofva att min kärlek löna
Och domna hän och sluta sig.

Och begge våra hjertan brinna
Mund trycks mot mund och famn mot famn
Och himlens, jordens rund försvinna
I saligheter utan namn.

Och sedan när de öppnas åter
Ett matt, ett fuktigt skimmer - nej,
En dagg, lik den som himlen gråter
Uppå en blå "förgätmigej".

Två himlar äro mig de båda
Två himlar med Guds Englar i.
Kom lät mig än en gång dem skåda
Kom till mitt bröst att qvar der bli!