Manolita de Anduaga (1875−1968)

Traurig sind meine Lieder
Sorgligt min sång nu klingar

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Dedikation: À Teresa Carreño.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i [4] Sånger (Lieder) vid piano (nr. 3), Stockholm, Abr. Lundquists Kungl. Hof-Musikhandel, Abr. L. 4319 (C.G. Röder, Lit. Etabl., Leipzig.).

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

Traurig sind meine Lieder. Sorgligt min sång nu klingar. Andante moderato e con mestizia f-moll 4/4 (C) 19 takter.


Verkkommentar

Sångsamlingen Sånger (Lieder) vid piano, varav detta är nr. 3, utkom under namnet Manolita de Anduaga Rossetti.


Libretto/text

Traurig sind meine Lieder

Traurig sind meine Lieder,
einst waren sie nur froh.
Schwer sind meine Lieder,
einst waren sie nicht so.
Ich weiβ nicht was mir geschehn,
warum ich liebe, warum ich leide, 
ich weiβ nur eines, was du nicht weiβt: 
Traurig sind meine Lieder, 
einst waren sie nicht so.

Sorgligt min sång nu klingar

Sorgligt min sång nu klingar,
Glad var den förr ändå!
Svårmod den nu betvingar,
Fordom det var ej så!
Jag vet ej hvad som mig händt,
hvarför jag älskar, hvarför jag lider,
Vet blott det enda, som du ej vet:
Sorgligt min sång nu klingar,
Fordom det var ej så!