Manolita de Anduaga (1875−1968)

Skriv ut

Manolita de Anduaga, gift Forssling, senare gift Rosetti, senare gift Andolfi, född i Stockholm 4 augusti 1875, död i Rom 23 mars 1968. Konsertpianist och tonsättare.

Manolita de Anduaga är svår att följa i spåren. Hon levde ett rörligt liv, vilket gör att uppgifter till hennes biografi finns på flera håll. Dessutom var hon gift tre gånger och uppträdde med olika efternamn, också en omständighet gör henne svårfångad för musikhistoriker.

Bakgrund

Manolita de Anduaga föddes 1875 i Stockholm. Hon var dotter till den spanske legationssekreteraren i Stockholm, Frederico José Raymundo de Anduaga y Luna (1841−1877), och hans hustru Hedvig Kristina (f. Thyselius, 1849−1927), i sin tur dotter till Carl Johan Thyselius (1811−1891), landets första ofrälse statsminister, men dessförinnan både ecklesiastikminister och civilminister, och hans hustru Charlotta (f. Melart, 1828−1902).             

Fem år gammal flyttade Manolita de Anduaga till Rom med sin mor och sin styvfar − efter faderns död 1877 i S:t Petersburg gifte modern om sig med dåvarande svenske ministern i Rom. Dottern flyttade emellertid tillbaka till Sverige i början av 1890.

Dessa uppgifter om Manolita de Anduagas familjebakgrund säger att hon växte upp i en miljö med internationella kontakter och med politiken närvarande, säkert också med intressen för kultur och musik.

Musikstudier i Stockholm och Berlin

Hon inledde sina musikstudier redan under uppväxtåren i Rom. I Stockholm studerade hon pianospel för Richard Andersson, vilken då var det ledande namnet bland svenska pianopedagoger. Till hennes kurskamrater hörde för övrigt Wilhelm Stenhammar. Vidare vet man att hon fortsatte sina studier i Berlin, där hon under 1900-talets första år var bosatt med sin förste make. Hon tog där lektioner för den venezuelanska pianisten och tonsättaren Teresa Carreño och den portugisiske pianopedagogen José Vianna da Motta.

Som pianist framträdde Manolita de Anduaga både solistiskt och tillsammans med sångare. Omfattningen på hennes konsertverksamhet är svår att uttala sig, eftersom systematiskt framtagna uppgifter saknas. En recension av ett framträdande i Stockholm 1904 berättar om hennes goda utveckling som pianist: ”Man minnes från Richard Anderssons elevuppvisningar den unga damens nervöst förfinade spel; det har nu fått fastare hållning och betydlig glans” (Svenska Dagbladet 8/1 1904).

Familjebildningar

Manolita de Anduaga var gift tre gånger. Först förlovade hon sig emellertid 1896 med underlöjtnanten vid Livregementets dragoner Oskar Ström. Mellan åren 1898−1906 hette hennes make Ivar Forssling (1867−1942), officer i reserven och gymnastikdirektör.

Hennes andre make var den italienske konstnären Luigi Rosetti (1881−1912) som tog sitt eget liv inför rätten i samband med skilsmässoförhandlingarna. ”Det uppges att orsaken till skilsmässomålet var en kärleksförbindelse som fru Rosetti underhöll med redaktören för ett romerskt musikblad” (Kalmar 19/6 1912). Tredje äktenskapet ingick hon 1913 med cellisten och musikskriftställaren Otello Andolfi (1887−1971) som alltså var den redaktör som citatet talar om. Hon och han framträdde tillsammans, i både Sverige och Italien.

Mellan Italien och Sverige

Paret Andolfi bosatte sig i Italien, men tillbringade tiden under första världskriget i Sverige, bland annat i Falun, för att 1921 återvända till Italien. Under de gemensamma åren i Sverige öppnade de en ”Scuola italiana di musica” i Stockholm. Där undervisade båda samt Giovanni Turicchia som då var konsertmästare i Hovkapellet. I en annons anges att Manolita de Anduaga som pianist var elev till ”Richard Andersson, X. Scharwenka, L. Borwick, Moszkowski, Sgambati och Teresa Carreño” (Svenska Dagbladet 21/3 1915).  

I Rom framträdde Manolita de Anduaga som pianist, även om endast ett fåtal konserter är kända för eftervärlden. 1911 gav hon en egen konsert i samband med 100-årsminnet av Franz Liszts födelse. Hon ska också ”med stort bifall” ha gett en serie ”historiska konserter, hvilka i sträng följd presenterat olika tonsättare” (Svenska Dagbladet 18/4 1915). Vidare är det belagt att hon framträdde vid dadaistiska tillställningar med verk av den tidens avantgarde (bland annat Arnold Schönberg, Igor Stravinskij och Julius Evola).

Manolita de Anduaga avled i Rom 1968.

De bevarade verken

Hennes produktion som tonsättare är inte stor, åtminstone enligt de bevarade verken. Hon står som tonsättare av ett mindre antal sånger, varav några utgavs i Stockholm. Antagligen komponerade hon också under sina många år i Italien, fastän inga spår av den verksamheten är kända.  

Gunnar Ternhag

 

Källor

Musik- och teaterbiblioteket

Verköversikt

Sånger, bl a "Og der gik Dage", "Det er Sommerkvæld som da".

Samlade verk

Röst och piano
Canzonetta Frascatana (”Parole di M.S.”), tryckt i Damernas musikblad 1911, nr 11-12.
Sånger (Lieder) vid piano, Stockholm: Abr. Lundqvist, 1910?. 1. Det er sommekveld som da/Wieder Sommerabend lacht (Nils Collett Vogt), 2. Og der gik dage/Es gingen Tage (Nils Collett Vogt), 3. Traurig sind meine Lieder/Sorgligt min sång nu klingar, 4. Im Park/I parken (Carl Busse).
Berceuse, op. 3, autograf i Musik- och teaterbiblioteket