Johan Christian Zschotzscher (1741−1780)

Skriv ut

Johan Christian Zschotzscher (d.y.) föddes i Växjö 20 april 1741. Han skrevs in vid Växjö gymnasium 1758 och studerade sedan medicin och teologi i Uppsala. Åter i Växjö fick han 1768 befattningarna som organist i domkyrkan och kantor vid gymnasiet. Gift 1769 med Carin Winther. Prästvigd 1772. Extraordinerad domkyrkosyssloman 1778−80. Han avsade sig sina organist- och kantorssysslor vid gymnasiet och domkyrkan 1779 och dog 10 februari 1780.

En av de mera omtalade musikgestalterna i 1700-talets Växjö var organisten, kantorn och prästen Johan Christian Zschotzscher d.y. I samtida kyrko- och domböcker växlar ofta stavningsformerna av det egendomliga efternamnet: Sotier, Schotsier, Schotzer, Zotschier, m.fl. Han var son till målarmästaren Johan Christian Zschotzscher d.ä. Denne var en framstående fackman som utförde måleriarbeten i ett stort antal kyrkor i Växjö stift.

Johan Christian d.ä. föddes i Halmstad 1711, där han i unga år fick undervisning i musik av fadern Johann Sotier (1687−1749). Denne var korpral och pipare vid det Saxiska regementet, som vid den här tiden var förlagt till Halmstad. Efternamnet Zschotzscher är sannolikt en ”artistisk utveckling” av Sotier. Johan Christian (d.ä.) valde inte den musikaliska banan i livet, istället skrevs han 1729 in som lärgosse i Göteborgs målarämbete av mästaren Johan Christian Peterson i Jönköping. År 1737 blev han via ämbetet i Göteborg godkänd som mästare för att slå sig ner i Växjö. Samma år avlade han bured i Växjö och gifte sig med Maria Christina Ahrenberg från Jönköping. Deras enda barn som överlevde vuxen ålder, sonen Johan Christian, föddes 1741 och visade redan i tidig ålder intresse för musik. 

Johan Christian Zschotzscher d.y. skrevs in vid Växjö gymnasium 1758 och studerade där till den 13 juni 1762, då han begav sig till Uppsala för vidare studier i medicin och teologi. Det är oklart om han också musikaliskt förkovrade sig vid universitetet, men när han 1768 återvände till Växjö fick han befattningarna organist i domkyrkan och kantor vid gymnasiet. Han efterträdde då domkyrkoorganisten Magnus Grönqvist, som ”med oanständig levnad och dryckenskap sysslan vårdslösat och ungdomen förargat”. Den 5 februari 1769 gifte sig Zschotzscher med Carin Winther och 1772 prästvigdes han. Under en kort tid efter sin prästvigning var han också skvadrons- och bataljpredikant. Fem år senare tog han sin pastoralexamen. Han var extraordinerad domkyrkosyssloman under åren 1778−80, då den ordinarie, Wirgander, var anklagad för att ha stulit domkyrkans kassa. År 1779, året innan han gick bort, avsade sig Zschotzscher sina sysslor vid gymnasiet och domkyrkan.

Johan Christian Zchotzscher och hans efterföljare Salomon Eklin (1756−1803) både komponerade och skrev av musik under sin verksamma tid i Växjö. I gamla Växjö Stift- och landsbibliotek (numera Växjö Stadsbibliotek) finns i Zschotzschers och Eklins avskriftssamling (Mus.Ms 22-29) en rad avskrifter av kompositioner av mer eller mindre kända tonsättare som exempelvis Niccolò Jommeli, Carl Heinrich Graun, Giovanni Battista Sammartini och Jacques-Martin Hotteterre. I denna avskriftssamling finns också en del verk av svenska tonsättare som Johan Helmich Roman, Johan Agrell och Anders Wesström. I Zschotzschers och Eklins samling finns naturligtvis också en rad kompositioner av upphovsmännen själva. Den förstnämnde har komponerat en rad sinfonior, sonater, sånger (bl.a. arian ”Zur Krönung des König Gustav III” och ”Parentation über König Adolf Fredrik”), samt åtskilliga andra kantater och duetter. Flera av Zschotzschers kompositioner och avskrifter är försedda med ripieno-stämmor och kan därför vara avsedda för användning vid musikundervisningen vid gymnasiet.

Magnus Gustafsson © 2017

Bibliografi

Gustafsson, Magnus: ”Växjö stads musikhistoria från senmedeltiden till andra hälften av 1800-talet”, i: Kronobergsboken, Växjö 1994, s. 79−111.
Gustafsson, Magnus: ”Vid dess toner tråddes dansen med borgarnas hustrur, döttrar och pigor. Något om musiklivet i Växjö i äldre tid”, i: Från Sigfridsmässa till The Ark, Boel Lindberg & Magnus Gustafsson red., Växjö 2010, s. 269−299.
Gustafsson, Magnus: Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Diss. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 163ff.
Hörberg, Pehr: Min lefwernes beskrifning, Norrköping, 1817.
Rosengren, Josef: Ny Smålands beskrifning, del I, Växjö, 1914.
Vejde, Pehr Gunnar: ”Främmande folkelement i Kronobergs län”, i: Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok, Växjö, 1935.
Wilstadius, Gun: ”Johan Christian Zschotzscher: hans liv och verksamhet som kyrkmålare inom Växjö stift”, i: Kronobergsboken, Växjö, 1957, s. 77−110.

Källor

Musik- och teaterbiblioteket, Växjö stadsbibliotek (avd. Stiftsbiblioteket)

Verköversikt

Sinfonior, sonater, sånger (Zur Krönung des König Gustav III, Parentation über König Adolf Fredrik m.m.), kantater.


Verk av Johan Christian Zschotzscher

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade