Ferdinand Zellbell d.ä. (1689-1765)

Skriv ut

Född i Uppsala Domkyrkoförsamling 1689 (troligen den 14 april), avliden i Stockholms Storkyrkoförsamling den 6 juli 1765. Medlem av Hovkapellet 1715-51. Organist i Maria Magdalena församling (Stockholm) 1715-17 respektive i Storkyrkan 1717(18?)-53. Skrev det musikteoretiska verket 'Temperatura tonorum' (1740) och utgav en koralbok (omkring 1749).

Under uppbyggnad

Bibliografi

Bengtsson, B: Ferdinand Zellbells tyska hautboister, i Svensk tidskrift för musikforskning, 2000
Berg, Hillevi: "Frihetstidens tonsättare", i Tidig musik. 1997:3, s. 8-10
Holm, A-L
Ferdinand Zellbell d.ä.:s inkomster år 1722, (Svensk tidskrift för musikforskning, 1991)
Lundgren, Bo: Stockholmsorganisten Ferdinand Zellbell den äldres praeludiesamling.. Festskrift Søren Sørensen. (1990), s. 45-51
Ruiter-Feenstra, Pamela (2002). "Roman and Zellbell: secular and sacred contexts for improvisation on the Swedish clavichord", i De clavicordio V : proceedings of the V International Clavichord Symposium : atti del V congresso internazionale sul clavicordo: Magnano, 5-8 September, 2001. (2002, s, 153-171)
Sundström, EinarFerdinand Zellbell d.y. och hans opera Il giudizio d'Aminta. Stockholm (1919)
Edholm, Dag: S:ta Cecilias tjänare: om kyrkomusikens utövare i Stockholm under fem århundraden. Edward Vincents orgelstiftelse, Sköndal (2002)

Källor

Uppsala universitetsbibliotek, Musik- och teaterbiblioteket, Kalmar stadsbibliotek, Lunds universitetsbibliotek

Verköversikt

30 Praeludier för Orgel (1720-28)


Verk av Ferdinand Zellbell d.ä.

Det finns inga verk av tonsättaren registrerade