1. Grave – Allegro
2. Andantino
3. Menuetto
4. Presto

  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: 20 min

Instrumentering (besättning)

0.2.0.0 / 2.0.0.0 / str

Exempel på tryckta utgåvor

The symphony in Sweden. P.2 (edited by Bertil H. van Boer, Jr.)
Garland, New York 1983

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Grave B-dur 4/4 (C), 25 takter – Allegro B-dur 3/4, 250 takter, totalt 275 takter
2. Andantino Ess-dur 2/4, 82 takter
3. Menuetto B-dur 3/4, 58 takter (8:/:10:/ Trio /:16:/:24:/ Menuetto Da Capo)
4. Presto B-dur 2/4, 295 takter (112:/:183)