Hedda Wrangel (1792−1833)

Frithiofs frestelse [för Sopran, Tenor och Piano]

Skriv ut
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Sveriges Radios Musikbibliotek

Beskrivning av verket

Frithiofs frestelse. Allegretto Ess-dur [4/4] 18 takter.


Libretto/text

Frithiofs frestelse

Wåren kommer, fågeln qvittrar, skogen löfvas, solen ler,
och de tysta floder dansa sjungande mot hafvet ner;
Glödande som Frejas kinder tittar rosen ur sin knopp,
och i menskans hjerta vakna lefnadslust och mod och hopp.