• Tillkomstår: ca 1900-01
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Axel Runnquist
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kongl.Hof-Musikhandel, Stockholm [1906]

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante B-dur 3/4, 101 takter