Dag Wirén (1905-1986)

Sonatin för violin och piano

opus 15

Skriv ut

1. Allegro
2. Andantino
3. Vivace

  • Tillkomstår: 1940
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Sven Karpe
  • Uruppförande: 4 april 1940, Sven Karpe violin, Stig Ribbing piano
  • Speltid: 10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, M.K.151, 1949

Beskrivning av verket

1. Allegro c-moll 4/4 (C) 142 takter.
2. Andantino G-dur 6/8 56 takter.
3. Vivace C-dur 2/4 56 takter, 3/4 16 takter, 2/4 52 takter, 3/4 12 takter, 2/4 55 takter, totalt 191 takter.