Dag Wirén (1905-1986)

Sonatin No. 2 för Violoncell & Piano

opus 4

Skriv ut

1. Allegro energico - poco meno mosso - a Tempo I - poco meno mosso, attacca
2. Grave - Vivace - Adagio - Grave - Vivace - Adagio, attacca
3. Allegro giocoso - Lento - a Tempo - Poco più moto - Poco meno moto - Tempo I (Allegro energico)

  • Tillkomstår: 1933
  • Verktyp: Cello och piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

AB Carl Gehrmans Musikförlag (C.G. 5909), copyright 1976

Beskrivning av verket

1. Allegro energico e-moll 4/4 (C), 21 takter, poco meno mosso, 19 takter, a Tempo I, 27 takter, poco meno mosso, 24 takter, totalt 91 takter, attacca
2. Grave ciss-moll 2/4, 8 takter, Vivace, 56 takter, Adagio 3/4, 32 takter, Grave 2/4, 8 takter, Vivace, 18 takter, Adagio 3/4, 12 takter, totalt 134 takter, attacca
3. Allegro giocoso e-moll alla breve, 90 takter, Lento, 25 takter, a Tempo, 5 takter, Poco più moto, 8 takter, Poco meno moto, 4 takter, Tempo I (Allegro energico), 17 takter, totalt 149 takter