Dag Wirén (1905-1986)

Liten svit för orkester

opus 17

Skriv ut

1. Uvertyr: Allegro
2. Burlesk: Commodo
3. Final: Molto vivace

  • Tillkomstår: 1941 enligt Svensk Musik
  • Verktyp: Orkesterverk i flera satser
  • Dedikation: Till Lars-Erik Larsson
  • Speltid: 11 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.2.1.0 / timp, 1-2 perc / str
(picc), antalet slagverkare är avhängigt om man väljer parcymbaler eller hängande cymbal

Exempel på tryckta utgåvor

Gehrmans, Stockholm 1944

Beskrivning av verket

1. Uvertyr: Allegro D-dur alla breve 236 takter, Molto allegro 7 takter, totalt 243 takter
2. Burlesk: Commodo G-dur alla breve 83 takter
3. Final: Molto vivace D-dur 2/4 199 takter


Verkkommentar

I partituret finns följande lilla förord av Wirén:
Denna svit vill endast roa och underhålla.
Haydn skrev en gång: "Kanske skall mitt arbete understundom kunna bli en källa, ur vilken den bekymrade eller av mödor tyngde för några ögonblick hämtar sin vila och sin vederkvickelse."
Om denna lilla svit kan fylla sådana anspråk, är det nog för mig.