Ingvar Wieslander (1917−1963)

Symfoni i D
[Symfoni nr 2 D-dur]

Skriv ut
  • Tillkomstår: Autografen är daterad Malmö den 31 augusti 1951
  • Verktyp: Symfoni
  • Speltid: 34 min

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 4.3.3.0 / timp, 1 perc / str
(picc)

Notmaterial/stämmor återfinns

Svensk Musik

Beskrivning av verket

1. Moderato fri D-tonalitet 3/4 92 takter, Allegro vivace 15 takter, Tempo I 8 takter, Allegretto 3/8 124 takter, Allegro vivace 3/4 10 takter, Moderato 14 takter. Tempo I 17 takter, totalt 280 takter
2. Andante fri G-tonalitet 4/4 62 takter, Allegro vivace 21 takter, Andante 17 takter, totalt 100 takter
3. Scherzo: Allegretto 3/4 fri D-tonalitet 194 takter, Trio: Andante (con moto) fri E-tonalitet 4/4 16 takter, Scherzo da capo, totalt 210 takter utan da capo
4. Andante fri D-tonalitet 2/4 57 takter, Allegro vivace fri D-tonalitet alla breve 106 takter, Andante 4/4 21 takter, Fuga (Allegro moderato) fri tonalitet alla breve 118 takter, Moderato 21 takter, Andante 4/4 9 takter, Allegro moderato (maestoso) alla breve 24 takter, Meno 12 takter, totalt 368 takter. Tonsättaren har gjort två språng i satsen. Det ena är Andantet före fugan, som är markerat Vi = de. Det andra är de sista 6 takterna, som är borttagna. Satsen slutar på första slaget i sjunde takten från slutet.