Viktor Widqvist (1881-1952)

Viktor Widqvist var militärmusiker och kompositör. Han var tidigt verksam som både tubaist vid Svea Ingenjörkårs musikkår och dessutom violinist vid en teaterorkester. Widqvist skrev ett stort antal marscher, bland annat Under blågul fana.

Under uppbyggnad

Verköversikt

Under uppbyggnad


Verk av Viktor Widqvist

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 1