Fredrika Wickman (1852-)

Jesus är hvad jag behöfver

Skriv ut
  • Tillkomstår: Mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Okänd
  • Speltid: 4 min

Exempel på tryckta utgåvor

Sånger till lammets lof nr 126
C.A.V. Lundholms förlag, Stockholm, tredje upplagan 1876

Beskrivning av verket

Uttrycksfullt D-dur 4/4


Verkkommentar

På titelbladet till den tryckta utgåvan står:
Sånger till Lammets lof.
Arrangerade för en eller flera röster med accompagnement af orgel eller piano

 


Libretto/text

Jesus är det namn som klingar
Allra ljufvast för min själ