Fredrika Wickman (1852-)

Är han än mig trogen?

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Text ur "Finska toner" av Tz [Rafael Hertzberg (1845-1896)].
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Illustreret Tidende 1876, s. 420.

Beskrivning av verket

Andante c-moll 3/4


Libretto/text

Ack, att till mitt hjertas vän
Dock så lång är färden!
Lång är färden öfver mon,
Lång utöfver fjerden.
Fjerran borta dröjer han
Från sin älsklings sida.
Verlden skiljt oss från hvarann,
Ack, den kalla, vida!

Kunde rymdens foglar små
Mig en helsning bringa,
Straxt då skulle sorgen fly,
Som mitt bröst betvingar;
Lilla fogel, som så glad,
Slår sin drill i skogen!
Kommer ifrån vännen du?
Är han än mig trogen?