Fredrika Wickman (1852-)

Drei Lieder

opus 11

Skriv ut

1. Invid floden/Erinnerung (Sophie [?] von Gilsa)
2. Bort i fjerran/In die Ferne (Hermann Kletke)
3. I stilla natt/Lied der Nacht (Ludwig Tieck)

  • Tillkomstår: Troligen vid mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se respektive sång
  • Dedikation: An Fräulein Inga Egidius
  • Speltid: 5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Horneman og Erslev, Köpenhamn [1876]

Beskrivning av verket

1. Invid floden/Erinnerung (Sophie [?] von Gilsa): Moderato Ess-dur 6/8
2. Bort i fjerran/In die Ferne (Hermann Kletke): Allegro B-dur 6/8
3. I stilla natt/Lied der Nacht (Ludwig Tieck): Andante ciss-moll 4/4


Libretto/text

1. Här står jag invid floden/Da steh' ich hier am Flusse
2. Ser du i qvällen hur molnen fly?/Siehst du im Abend die Wolken ziehn
3. Vid vindens brus i stilla natt/Im Windsgeräusch in stiller Nacht