• Tillkomstår: Troligen mitten av 1870-talet
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Textförfattare okänd
  • Speltid: 1 min

Exempel på tryckta utgåvor

Tryckt i Svalan 1875, s. 185-186

Beskrivning av verket

Allegro moderato F-dur 6/8


Libretto/text

En sång till kärleks ära,
Jag gerna sjunga vill;
Men själens vingar bära
Blott drömmars klang dertill.
Jag kan det ej rätt förklara,
Den klang är ljuf och ren,
Likt vårens sånger klara,
Som sjung's på blommig gren.
När då dess toner brusa,
Jag lyssnar dagen lång.
Månn' englavingar susa?
Månn' högre sferers sång?