Sara Wennerberg-Reuter (1875−1959)

Folkdans för Violin [och piano]

  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Sara Wennerberg-Reuters saml.

Beskrivning av verket

Allegro g-moll 2/4, 42 takter, Tranquillo, 87 takter, totalt 129 takter