Gunnar Wennerberg (1817-1901)

XXVII. Slottsklockan ("Hör, hör Slottsklockans toner") ur Gluntarne. En samling duetter för Baryton och Bas med accompagnement af Piano

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1847-1850 (tryckår 1849-1851)
  • Verktyp: Röster och piano
  • Textförfattare: Gunnar Wennerberg
  • Dedikation: Otto Beronius och Eugène von Stedingk
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

(pno)

Soloröster/kör

(baryton, bas)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag (1sta Delen: Musik, 2dra Delen Ord [sic]; Ed. nr saknas)

Beskrivning av verket

Allegro con moto F-dur 12/8


Verkkommentar

Samlingen innehåller:
I. I anledning af Magisterns och Gluntens första bekantskap ("Minns du hur ödet oss förde tillhopa")
II. Glunten blir Juvenal ("Ack, jag är så led vid att lefva")
III. Upsala [sic; Uppsala] är bäst ("Svara mig, Glunten, på ära och tro")
IV. En månskensnatt på slottsbacken ("Herre min Gud, hvad [sic] den månen lyser")
V. Glunten på föreläsning ("Har du hört min malheur [sic; malör] igår?")
VI. En solnedgång i Eklundshofs-Skogen ("Hvad det är skönt ändå")
VII. Harpo-spelet på Schylla ("Lefve det nattliga Schylla!")
VIII. Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern ("Nu tror jag det kan vara tid")
IX. Nattmarschen i Sanct Eriks gränd ("Framåt marsch!")
X. Dagen derpå [sic; därpå] ("Nå, så välkommen!")
XI. Gluntens moster ("Känner du min moster")
XII. Magisterns misslyckade serenad ("Sakta nu, kast' bort cigarren")
XIII. Huru Gluntens svårmod på Äplet [sic; Äpplet], skingras af Magisterns vårfantasiser ("Bror, jag är ledsen vid lifvet")
XIV. Gluntens vigilance [sic; vigilans] ("Nu har jag sprungit mig trött och förderfvad" [sic])
XV. På Flustret en söndagseftermiddag under rötmånaden ("Det är fasligt tomt i staden")
XVI. Vid brasan på Magisterns kammare efter en stor middagsbjudning ("Hulda skymning, sänk dig neder")
XVII. Magisterns flamma ("Ack i Arkadien äfven [sic] jag har varit")
XVIII. Gluntens flamma ("Engång [sic] var jag mycket, mycket kär")
XIX. En qväll [sic; kväll] på kyrkogården ("Tror du ej, bror, när den tysta grafven")
XX. Mötet i domtrappan ("Hejda dig Glunten, stoppa farten!")
XXI. Gluntens misstag ("Minns du i fjol just denna dagen?")
XXII. Hemmarsch från eklundshof [sic] med en bondspelman ("Slutadt [sic] för i dag!")
XXIII. Anklagelsen ("Jag är orolig i själ och i sinne")
XXIV. Efter Kameral-examen ("Så ja, min hedersbror, nu är man sauverad" [sic])
XXV. Examens-sexa på Eklundshof ("Calle! Janne! Kypare!")
XXVI. Impromptu-balen ("Plats, go' Herrar")
XXVII. Slottsklockan ("Hör, hör Slottsklockans toner")
XXVIII. Gluntens reskassa ("Sätt dig nu och räkna öfver")
XXIX. Afskedet på Flottsund ("Farväl Magister!")
XXX. Magisterns monolog efter Gluntens afresa [sic] från Alsike ("Ack, hvad vårt lif är eländigt!")

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Hör, hör Slottsklockans toner
i stilla qväll [sic]