Gunnar Wennerberg (1817-1901)

No. 55: Psalm 135 [CXXXV]. "Lofver Herrans namn, I Herrans tjenare" [sic]. Ur Davids Psalmer. Sånger för Soloröst och Chör med ackompagnement af Pianoforte. Del III

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (Hirsch publicerade sångerna under 1860-talet)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: Psaltaren (Gamla Testamentet)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

Soloröst: sopran eller tenor
Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 1991

Beskrivning av verket

Adagio - Arioso f-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

I samlingen ingår:
No. 41: Psalm 117 [CXVII]. "Lover Herren alla hedningar"
No. 42: Psalm 30 [XXX]. "Herre, var mig nådelig"
No. 43: Psalm 67 [LXVII]. "Gud vare oss nådelig och välsigne oss"
No. 44: Psalm 53 [LIII]. "De galne säga i sitt hjärta, det är ingen Gud till"
No. 45: Psalm 127 [CXXVII]. "Om Herren ej bygger huset"
No. 46: Psalm 20 [XX]. "Herren höre dig i nöden!" [saknas i innehållsföreckningen]
No. 47: Psalm 120 [CXX]. "Ve mig, att jag en främling är"
No. 48: Psalm 113 [CXIII]. "Halleluja, lovat vare Herrens namn"
No. 49: Psalm 106 [CVI]. "Pris vare Herren, Israels Gud"
No. 50: Psalm 2 [II]. "Hyller sonen att han ej förtörnas"
No. 51: Psalm 74 [LXXIV]. "Upp, o Gud, uträtta din sak"
No. 52: Psalm 110 [CX]. "Herren sade till min herra"
No. 53: Psalm 6 [VI]. "Ack, Herre, straffa mig icke uti din vrede"
No. 54: Psalm 73 [LXXIII]. "När jag haver dig, så frågar jag efter himmel och jord intet"
No. 55: Psalm 135 [CXXXV]. "Lofver Herrans namn, I Herrans tjenare" [saknas i innehållsföreckningen]

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Lofver Herrans namn, I Herrans tjenare [sic],
I som stån [sic] i Herrans hus, i vår Guds gårdar!