Gunnar Wennerberg (1817-1901)

No. 10: Psalm 24 [XXIV]. "Gören portarne höga". Ur Davids Psalmer. Sånger för Soloröst och Chör med ackompagnement af Pianoforte. Del I

Skriv ut
  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert (Hirsch publicerade sångerna under 1860-talet)
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och instrument
  • Textförfattare: Psaltaren (Gamla Testamentet)
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 3'20 (enligt Musica Sveciae MSCD 503)

Instrumentering (besättning)

pno

Soloröster/kör

Soloröst: sopran eller tenor
Kör: S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 1569

Beskrivning av verket

Allegro A-dur 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva MSCD 503 (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

I samlingen ingår:
No. 1: Psalm 1 [I]. "Säll är den som icke vandrar uti de ogudaktigas råd"
No. 2: Psalm 4 [IV]. "Hör mig, när jag ropar"
No. 3: Psalm 8 [VIII]. "Herre, vår Herre, huru härligt är ditt namn"
No. 4: Psalm 12 [XII]. "Hjälp, Herre! De helige äro förminskade"
No. 5: Psalm 13 [XIII]. "Herre, huru länge vill du så platt förgäta mig"
No. 6: Psalm 18 [XVIII]. "Hjärteliga kär haver jag dig, Herre"
No. 7: Psalm 19 [XIX]. "Himlarne förtälja Guds ära"
No. 8: Psalm 22 [XXII]. "Min Gud, min Gud, vi [sic] haver du övergivit mig"
No. 9: Psalm 23 [XXIII]. "Herran är min herde"
No. 10: Psalm 24 [XXIV]. "Gören portarne höga"
No. 11: Psalm 25 [XXV]. "Herre, visa mig dina vägar"
No. 12: Psalm 28 [XXVIII]. "Lovad vare Herran"
No. 13: Psalm 31 [XXXI]. "Herre, på dig förtröstar jag"
No. 14: Psalm 33 [XXXIII]. "Saligt är det folk"
No. 15: Psalm 37 [XXXVII]. "Jag haver varit ung"
No. 16: Psalm 39 [XXXIX]. "Herre, lär mig dock att det måste få en ände med mig"
No. 17: Psalm 42 [XXXXII (XLII)]. "Såsom hjorten ropar efter friskt vatten"
No. 18: Psalm 43 [XXXXIII (XLIII)]. "Sänd ditt ljus och dina [sic] sanning"
No. 19: Psalm 51 [LI]. "Gud vare mig nådelig"
No. 20: Psalm 55 [LV]. "Mitt hjärta, mitt hjärta ängslas"
No. 21: Psalm 57 [LVII]. "Mitt hjärta är redo"
No. 22: Psalm 68 [LXVIII]. "Gud lägger oss ena börda på"

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Gören portarne höga
och dörrarne vida