• Tillkomstår: 1853
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Gunnar Wennerberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska Skolkvartetten. 100 fyrstämmiga sånger, 1:sta samlingen, Abr. Lundquist, Musikförlag (Ed. nr. saknas) [1952]

Beskrivning av verket

Varmt och ej för långsamt (Ass-dur) - C-dur - Ass-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för manskör a cappella (T.T.B.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Hör oss, Svea, moder för* oss alla!
Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Bjud oss! Bjud oss! 

* i versionen för manskör står 'åt'