Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Fansång [Fanmarsch] ("Stå stark, du ljusets riddarvakt")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1848
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Johan Nybom
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. nr 2591
• 100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Kraftigt F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.


Libretto/text

Stå stark, du ljusets riddarvakt,
kring dina forsterländska fanor,
och drag åstad med sångens glada makt,
med mod på dina skilda banor!