1. Stabat mater: Kör
2. O, quam tristis: Altsolo
3.Quis est homo: Sopran-, alt- och barytonsolo.
4. Pro peccatio: Sopransolo, kör.
5. Eja mater: Alt- och barytonsolo
6. Sancta mater: Kör
7. Fac me vere: Sopran-, alt-, tenor- och bassolo
8. Inflammatus: Sopran-, alt-, tenor- och bassolo, Kör.
9. Fac me cruce: Barytonsolo
10. Quando corpus: Kör

  • Tillkomstår: Tillkomståret är okänt men verket är i varje fall skisserat på 1840-talet.
  • Verktyp: Blandad kör med soloröst(er) och orkester
  • Uruppförande: 1 januari 1893
  • Speltid: Ca. 50-60 min
  • Detaljerad speltid: Speltiden är uppskattad.

Instrumentering (besättning)

2*.2.2.2 / 2.0.2.1 / timp, hp / str
(picc) Obligat solovioloncell i nr 9.

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran. 1 alt, 1 tenor, 1 baryton, 1 bas
Blandad kör, S.A.T.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1894

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivet kör- och orkestermaterial i Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Stabat mater, Coro: Kör. Andante maestoso f-moll 4/4
2. O, quam tristis, Solo: Altsolo. Andantino affettuoso f-moll 3/8
3.Quis est homo, Trio: Sopran-, alt- och barytonsolo. Tempo giusto Dess-dur 3/8
4. Pro peccatio, Solo con Coro: Sopransolo, kör. Andante marcato C-dur 12/8
5. Eja mater, Duo: Alt- och barytonsolo. Larghetto f-moll 3/8
6. Sancta mater, Coro: Kör. Andante con moto F-dur 6/8
7. Fac me vere, Quartetto: Sopran-, alt-, tenor- och bassolo. Moderato a-moll 4/4
8. Inflammatus, Quart[etto] e Coro: Sopran-, alt-, tenor- och bassolo, Kör. Allegro agitato, ma non troppo f-moll 4/4
9. Fac me cruce, Solo: Barytonsolo. Larghetto f-moll 3/8
10. Quando corpus, Coro: Kör. Adagio ma non molto f-moll 3/4