Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Jesu Födelse
Oratorium efter den Heliga Skrifts ord

Skriv ut

Första afdelningen
1. Introduction
2. Arioso, Profeten
3. Chor, De heliga och församlingen
4. Recitativ och arioso, Evangelisten
5. Choral, Församlingen
6. Recitativ, Evangelisten
7. Chor, De heliga
8. Recitativ, Evangelisten
9. Choral, Församlingen
10. Recitativ, Evangelisten
11. Aria, Engelen
12. Recitativ, Evangelisten
13. Chor, Englarne
14. Recitativ, Evangelisten
15.Quartett, Församlingen
16. Recitativ
17. Chor, De heliga och församlingen
18. Responsorium, Aposteln samt de heliga och församlingen

Andra afdelningen
19. Arioso, Profeten
20. Chor, De heliga och församlingen
21. Recitativ och arioso, Evangelisten
22. Aria, Simeon
23. Solo und Chor
24. Recitativ, Evangelisten
25. Trio, De wise män
26. Recitativ, Evangelisten
27. Chor, De skriftlärde
28. Recitativ, Evangelisten
29. Aria, Herodes: Tenorsolo
30. Recitativ, Evangelisten
31. Chor, De heliga
32. Choral, Församlingen
33. Recitativ, Evangelisten
34. Recitativ, Evangelisten
35. Chor, De heliga och församlingen
36. Responsorium, Aposteln, de heliga och församlingen

  • Tillkomstår: 1860
  • Verktyp: Blandad kör och instrument
  • Textförfattare: Texter från Bibeln
  • Uruppförande: 2 februari 1888, Musikföreningen i Stockholm under ledning av Conrad Nordqvist
  • Arrangemang/bearbetning: Musik- och teaterbiblioteket har partitur till sats 23 i arrangemang av Franz Berwald
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: Speltiden är endast uppskattad.

Instrumentering (besättning)

Piano, Till sats 21, 22 och 23 finns handskrivna orkesterstämmor i Musik- och teaterbiblioteket. Oklart om hela verket finns orkestrerat.

Soloröster/kör

Soloröster: 1 sopran, 1 alt, 1 tenor, 3 basar
Blandad kör: S.A.T.B., i vissa satser S.S.A.A.T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Sättning för soli, kör och piano med svensk och tysk text, Musikaliska konstföreningen, Stockholm 1862 enligt omslaget i samarbete med Bote & Bock, Berlin och Hirsch, Stockholm

Arrangemang för piano solo med bifogad text, Hirsch, Stockholm utan år

Körstämmor till nr 21, 22 och 23, Hirsch, Stockholm utan år,

Nr 22 i Kyrkosångaren, samling sånger för en röst med piano eller orgelackompagnement, Hirsch, Stockholm utan år

John Forsmans boktryckeri, Eskilstuna 1917

Notmaterial/stämmor återfinns

Kör- och orkesterstämmor till vissa satser finns i Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Första afdelningen
1. Introduction: Piano. Adagio fiss-moll 4/4 33 takter
2. Arioso, Profeten: Bassolo. Grave fiss-moll 4/4 28 takter, attacca
3. Chor, De heliga och församlingen: Dubbelkör. Andante con moto maestoso A-dur 4/4 59 takter
4. Recitativ, Evangelisten: Tenor- och sopransolo. a-moll 8/4 (noterat med taktartssignaturen alla breve, alltså genomstruket C) 2 takter, 4/4 11 takter, Arioso: G-dur 13 takter, Recit: 2 takter, Adagio 1 takt, totalt 29 takter
5. Choral, Församlingen: Kör. Utan tempobeteckning D-dur 4/4 2 strofer om vardera 8 takter
6. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. C-dur 4/4 15 takter
7. Chor, De heliga: Kör. Allegro moderato f-moll 4/4 108 takter
8. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. D-dur 4/4 7 takter
9. Choral, Församlingen: Kör. Utan tempobeteckning D-dur 2 strofer om vardera 8 takter
10. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. G-dur 4/4 12 takter, attacca
11. Aria, Engelen: Sopransolo. Allegro assai G-dur 4/4 59 takter
12. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. G-dur 4/4 4 takter, attacca
13. Chor, Englarne: Allegro G-dur 4/4 25 takter
14. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. Utan tonartsbeteckning, börjar i H-dur, slutar i Ciss-dur 4/4 11 takter
15.Quartett, Församlingen: Sopran-, alt-, tenor- och bassolo. Andante cantabile E-dur 3/4 134 takter
16. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. F-dur 4/4 3 takter, Adagio 2 takter, totalt 5 takter
17. Chor, De heliga och församlingen: Dubbelkör. Allegro pomposo B-dur 12/8 54 takter
18. Responsorium, Aposteln samt de heliga och församlingen: Tenorsolo, dubbelkör. A piacere G-dur 8/2 (men C är angiven som taktartssignatur) 18 takter

Andra afdelningen
19. Arioso, Profeten: Bassolo. Grave A-dur 4/4 25 takter
20. Chor, De heliga och församlingen. Dubbelkör. Largo A-dur 4/4 19 takter
21. Recitativ, Evangelisten. Sopransolo. a-moll 4/4 11 takter, Arioso a-moll 4/4 38 takter, Adagio 2 takter, totalt 51 takter, attacca
22. Aria, Simeon. Bassolo. Adagio ma non troppo b-moll 6/4 69 takter
23. Solo und Chor, De heliga: Bassolo, kör. Adagio Dess-dur 4/4 61 takter
24. Recitativ, Evangelisten. Tenorsolo. h-moll 4/4 4 takter
25. Trio, De wise män: 3 bassolister. Allegro moderato E-dur 6/8 151 takter
26. Recitativ, Evangelisten: Tenorsolo. C-dur 4/4 11 takter
27. Chor, De skriftlärde: Manskör. Moderato d-moll 12/8 100 takter
28. Recitativ, Evangelisten: Tenorsolo. D-dur 4/4 5 takter
29. Aria, Herodes: Tenorsolo. Allegro molto agitato e-moll 12/8 57 takter
30. Recitativ, Evangelisten: Tenorsolo. D-dur 4/4 11 takter, Adagio 7 takter, totalt 18 takter
31. Chor, De heliga: Kör. Tempo di marcia D-dur 4/4 42 takter
32. Choral, Församlingen. Kör. D-dur 4/4 16 takter
33. Recitativ, Evangelisten: Tenorsolo. H-dur 4/4 5 takter
34. Recitativ, Evangelisten: Sopransolo. E-dur 4/4 3 takter, Adagio 2 takter, totalt 5 takter
35. Chor, De heliga och församlingen: Dubbelkör. Largo A-dur 4/2 (med taktartssignaturen C) 8 takter, Alla breve 4/2 36 takter, totalt 44 takter
36. Responsorium, Aposteln, de heliga och församlingen: Tenorsolo, dubbelkör. Utan tempobeteckning 4/2 (med taktartssignaturen C) A-dur 20 takter


Verkkommentar

På titelsidan till den tryckta utgåvan finns även en tysk titel:

Die Geburt Jesu
Oratorium nach Worten der heiligen Schrift