Gunnar Wennerberg (1817-1901)

Davids psalmer satta för en röst med ackompagnement av piano eller orgel. 2:dra häftet

Skriv ut

1. Psalm 6 (Ack, Herre, straffa mig icke)
2. Psalm 4 (Hör mig, när jag ropar)
3. Psalm 30 (Herre, var mig nådelig)
4. Psalm 31 (Herre, på dig förtröstar jag)
5. Psalm 42 (Såsom hjorten ropar)
6. Psalm 84 (Min själ längtar och trängtar)
7. Psalm 103 (Lofva Herran, min själ)
8. Psalm 115 (Icke oss, o Herre)
9. Psalm 37 (Jag hafver varit ung)
10. Psalm 51 (Gud, var mig nådelig)

  • Tillkomstår: Ca 1860-1870
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Psaltaren
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abraham Hirschs förlag, ed. nr. 2258

Beskrivning av verket

1. Psalm 6 (Ack, Herre, straffa mig icke): Andante religioso e-moll 4/4 (C), 18 akter
2. Psalm 4 (Hör mig, när jag ropar): Moderato f-moll 4/4 (C), 37 takter
3. Psalm 30 (Herre, var mig nådelig): Andantino serioso e-moll 4/4 (C), 42 takter
4. Psalm 31 (Herre, på dig förtröstar jag): Andantino e-moll 3/4, 33 takter
5. Psalm 42 (Såsom hjorten ropar): Moderato a-moll 3/4, 4 akter, L´istesso Tempo, ma agitato 4/4 (C), 12 takter, Tempo I 3/4, 8 takter, Agitato 4/4 (C), 2 takter, Tempo I 3/4, 7 takter, totalt 33 takter
6. Psalm 84 (Min själ längtar och trängtar): Adagio Dess-dur 4/4 (C), 35 takter
7. Psalm 103 (Lofva Herran, min själ): Andantino A-dur 6/8, 35 takter
8. Psalm 115 (Icke oss, o Herre): Andante f-moll 3/4, 53 takter
9. Psalm 37 (Jag hafver varit ung): Andante c-moll 4/4 (C), 44 takter
10. Psalm 51 (Gud, var mig nådelig): Adagio a-moll 4/4 (C), 18 takter, Andante con moto A-dur 3/8, 20 takter, L´istesso Tempo a-moll 3/8, 16 takter, 4/4 (C), 2 takter, totalt 56 takter


Libretto/text

1. Ack, Herre, straffa mig icke, icke uti din vrede och näps mig icke o Herre, icke uti din grymhet; men var mig nådelig för din stora barmhärtighet! O, var mig nådelig, ty jag är svag!

2. Hör mig, när jag ropar, min rättfärdighets Gud. Hör mig! Herre, som mig tröstar i min ångest, var mig nådelig. Hör mig! O, hör min bön. I herrar, huru länge skall min ära varda skämd? Hvi hafven I fåfängligheten så kär och älsken lögnen. Besinnen dock att Herren förer sina heliga underligt.

3. Herre, var mig nådelig; Herre, var min hjelpare! Du hafver mig förvandlat min klagan i fröjd. Herre, var mig nådelig; Herre, var min hjelpare! Du hafver avklädt mig min säck och omgjordat mig med glädje, på det min ära skall lofsjunga dig och icke tyst varda; Herre min Gud, jag vill tacka dig i evighet. O, var mig nådelig; o, var min hjelpare! Ja, jag vill tacka dig i evighet.

4. Herre, på dig förtröstar jag, o låt mig aldrig på skam komma; fräls mig genom dina rättfärdighet!

5. Såsom hjorten ropar efter friskt vatten, så ropar min själ, Gud efter dig; och min ande törstar efter Herran Gud, och trår efter lefvande Gud. När skall jag dertill komma, att jag må se Guds ansigte. Såsom hjorten ropar efter friskt vatten, så ropar Gud, min själ till dig.

6. Min själ längtar och trängtar efter Herrans gårdar, min kropp och själ fröjda sig uti lefvande Gud. Ty fågeln har funnit ett hus, och svalan ett hem och ett bo, nämligen ditt altare, Herre Zebaoth, min konung och min Gud!

7. Lofva Herran, min själ, och allt det uti mig är han heliga namn. Lofva Herran, min själ och förgät ej hvad godt han dig sjort, den dig alla synder förlåter och helar dina brister och kröner dig med nåd och barmhertighet.

8. Icke oss, o Herre, utan ditt namn gif äran för din nåds och sannings skull!

9. Jag hafver varit ung och är nu gammal varden och hafver ännu aldrig sett den rättfärdige förlåten, eller hans säd efter bröd gå. Jag hafver sett en ogudaktig, den der var fast väldig, och han utbredde sig och han grönskade liksom ett laurbärträd. Då man gick der framom, si då var han borta, jag frågade efter honom, si då vardt han ingenstäds funnen. Ty de öfverträdare skola tillsammans förgås, och de ogudaktiga utrotade varda. Ty Herren älskar rätten.

10. Gud, var mig nådelig efter dina godhet och aflpana mina synd efter din stora barmhertighet. Två mig väl af min missgerning och rensa mig ifrån min synd, förty jag känner min missgerning, och min synd är alltid för mig. Mot dig allen hafver jag syndat och illa gjort blott inför dig. Si, jag är af syndig säd född och i synd har min moder mig aflat. O, skapa i mig, Gud, ett rent och lydigt hjerta, och gif mig en ny och viss anda! Förkasta mig ej från ditt ansigte och tag ej din helge ande ifrån mig! Tröst mig igen med dine hjelp och den frimodige anden, han uppehålle mig. Gud, var mig nådelig!