• Tillkomstår: ca 1940-50
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: Till Fru Greta Roos (f. av Sillén)
  • Speltid: 3 min

Exempel på tryckta utgåvor

Elkam & Schildknecht, Emil Carelius, Kungl. Hovmusikhandeln, Stockholm

Beskrivning av verket

Andante 4/4 A-dur, 50 takter