1. Allegro moderato
2. Andante
3. Allegro moderato
4. Allegro ma non troppo

  • Tillkomstår: troligen 1920-talet
  • Verktyp: Pianotrio
  • Speltid: 18 min
  • Detaljerad speltid: tid från angivna metronomtal

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrift i Mazerska kvartettsällskapets bibliotek (kat. nr. 281)

Beskrivning av verket

1. Allegro moderato c-moll 4/4 (C), 32 takter, Piú mosso 8 takter, Tempo primo 118 takter, totalt 158 takter
2. Andante ess-moll växlande taktarter (4/4 3/4), 79 takter
3. Allegro moderato g-moll 4/4, 24 takter, G-dur, 15 takter, 25 takter, totalt 74 takter
4. Allegro ma non troppo C-dur 4/4 (C), 145 takter