• Tillkomstår: 1925
  • Verktyp: Cello och piano
  • Dedikation: à LOUIS REVEL
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Paris, au Ménestrel 2 bis, rue Vivienne, Heugel (H. 29, 139), Copyright by HEUGEL 1925

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante c-moll 4/4 (C), 26 takter, Poco allargando, 4 takter, a Tempo, 8 takter, totalt 38 takter