Axel Raoul Wachtmeister (1865−1947)

Fantasietta for Violin and Piano

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1917
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

The John Church Company, Cincinnati, New York, London (17758-12), Copyright MCMXVII, by the John Church Company

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante d-moll 4/4, 27 takter, Adagio fiss-moll, 26 takter, Tempo primo d-moll, 22 takter, 2/4, 1 takt, 4/4, 15 takter, totalt 91 takter