• Tillkomstår: ca 1900-1910
  • Verktyp: Violin och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Musikförlaget Dahlströms Orgel- & Pianomagasin, Stockholm (M. Th. D. 120)

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegro moderato d-moll 4/4, 38 takter, fiss-moll, 29 takter, Tempo I d-moll, 38 takter, totalt 105 takter