Augusta von Otter (1869—1946)

Om jeg vil elske dig?

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1890-1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Små Visor" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Beskrivning av verket

[Ingen tempobeteckning] fiss-moll 4/4 (C), 18 takter


Libretto/text

Om jeg vil elske dig?

Om jeg vil elske dig? Ja, ved Stjernens Öje hist,
som i Taarer til dig skuer ned saa vist.
Skjöndt mörknedt lidt
av Taarer mit er trofast, trofast hver en stund.
Og elske dig, det vil jeg, elske dig til Dödens Blund.

Vil jeg fly bort fra dig? Nej! for Stjernen hisset brast,
det Löfte jeg dig gav, som den staar fast.
I Nattens Slut den slukner, mit i Döden, först i Dödens Blund.
Men bortfly, Elskte, fra dig, fly fra dig, o nej, i Döden kun.