• Tillkomstår: Ca 1890-1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Små Visor" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Beskrivning av verket

Drömmande c-moll 4/4, 12 takter


Libretto/text

I solnedgången

Satte jag mig på bergets kam,
spejade ut öfver fjärden;
såg huru segel i vester sam
långt, långt i vester gick färden.
Tiden förgår, nyss var det vår,
snart ligger höst öfver världen.

Dagar ha kommit, dagar gått,
en gång väl kommer den sista,
flyktig är lyckan och knappt dess mått,
tung är den ändå att mista.
Luftbyggda slott, skimra ju blott,
skimra och locka och brista!