Augusta von Otter (1869—1946)

Två små visor vid Piano (Du glittrande klara bölja och Aftonstämning)

Skriv ut

1. Du glittrande klara bölja!
2. Aftonstämning [i autografen: "Sång om aftonen"]

  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: 1: "Ur Svenska Familjejournalen"
  • Dedikation: Till Fru Olga Weijdling född Schmidt
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel. Abr.L. 2837.

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografen finns i ett inbundet band med titeln: "Små Visor" hos Rolf von Otter, Gränna (2013)

Beskrivning av verket

1. Lifligt G-dur 6/8, 39 takter (slutar i e-moll).
2. Med lugn och stilla rörelse F-dur 4/4 (C), 18 takter.


Libretto/text

1. Du glittrande klara bölja

Du glittrande klara bölja,
som skimrar i solens ljus,
Mig tyckes ett vemod dig följa
i allt ditt lekande brus.
I hafvets hemliga gömma,
djupt under solböljans glans
/:Otaliga sorger drömma,
som blandas i vågornas dans.:/

Och derför den glittrande vågen ses skälfva i solens ljus
och derför hon söker att hölja sin suck i ett lekande brus,
och derför hon söker att hölja sin suck i ett lekande brus! 

2. Aftonstämning (Sång om aftonen)

Stilla, stilla, nu sig sänker
aftonen till jorden ner,
Klart på fästet månen blänker
vänligt hvarje stjerna ler.
Dagens oro är förliden,
nu förstummats har dess röst
Natten kommer mild och friden
gjuter sig i hvarje bröst!

Stilla, stilla, trötta hjerta,
låt dig vaggas ljuft till ro,
Fly från hvarje qval och smärta,
dit der dina drömmar bo.
Hvila der och glöm de banden,
som dig fängsla här en tid
Innan säll och frigjord anden
der får ro och evig frid!