Karl Valentin (1853−1918)

Adagio pour Violon et Piano par Karl Valentin

opus 17

Skriv ut
  • Verktyp: Violin och piano
  • Dedikation: A Henri Marteau
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists K. Hofmusikhandel, Stockholm (Abr. L. 2956). Försättsbladet pryds av Henri Marteaus ungdomsporträtt. Musikbibliotekets exemplar bär dedikationen: "Förste hofkapellmästaren H. Herr Conrad Nordqvist med broderligaste julhelsningar af tillgifne vännen tonsättaren./ 23.XII.95."

Beskrivning av verket

Adagio f-moll 4/4 (C), 113 takter


Verkkommentar

Stycket har ett motto (nog så ovanligt för stycken i denna genre):

Älskogs makt
fört mången i sorg,
ofta vålla kvinnor kvida;
till men äro de vordna,
fast mäktig Gud
dem skapat till skir skönhet.
        Edda (Solsången).

 "Även Valentin komponerade för Marteau, bl.a. ett Adagio som utgjorde ett nära nog obligatoriskt inslag vid deras gemensamma konserter, inklusive den rikstäckande turnén i november 1896 som avrundade deras samarbete."

(Ur "Livsresa med violinen. En kartläggning av Henri Marteaus insatser för musiken i Sverige." av Carl-Gunnar Åhlén, 1995)

Klas Gagge