Karl Valentin (1853−1918)

Du svenska sång!

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Karl Valentin
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 1-3. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Du svenska sång!: Ej för långsamt Ass-dur 4/4 (C), /:11 takter:/, 13 takter, totalt 24 takter


Libretto/text

Du svenska sång!

Du svenska sång!
allt hvad du gömmer
af forntid, som var,
allt hvad du drömmer
om kommande dar,
gå ut öfver landet
som fosterländsk tolk
att stärka bandet,
som enar ett folk.

Du svenska sång!
I toner dig svinga
till by och till stad,
till höga och ringa,
till sorgsen och glad.
Väck opp våra minnen,
där vida du far,
tänd hopp uti sinnen,
hvar kring bygden du drar.

Du svenska sång!
Lär oss handla och tänka
som friborne män,
som sitt lif vilja skänka
för friheten än.
Och elda de unga,
båd yngling och mö,
att frimodigt sjunga
och lefva och dö!