• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gottfrid Kallstenius
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", s. 49-54. Ljus' förlag, Stockholm, 1900. Valentin meddelar att sången "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

April: Gladt, men ej för fort Ess-dur alla breve, 18 takter, E-dur, 8 takter, Ess-dur, 8 takter, Poco piu lento, 10 takter, Tempo I:o, 4 takter, totalt 48 takter


Libretto/text

April

April, april! Det är vår i luften,
det är lärkesång öfver bruna gärden,
det är sol, som glänser på hvita skyar
och borrar isen i sank på fjärden.

April, april! Genom all naturen
en fläkt af nyfödda drömmar sväfvar
om sommardagar, om blomningsdagar,
och hvarje hjärta i bidan bäfvar.

Hell unga knopp, som ur barken spirar,
hell sommarbådande fågelkvitter,
hell unga våg, som mot hafvet hastar
i vårsolns strömmande varma glitter.

Jag vet, att snart från frusna kvistar
skall hösten skrumpnade löfven skaka,
och sång skall tystna och vågen stelna.
April, april, du kommer ändå tillbaka!