Jon Fredrik Törnwall (1819−1898)

Qvartett för Violin, Viola, Violoncell och Piano

Skriv ut

1. Allegro - Lento - Presto
2. Scherzo
3. Andante
4. Finale: Allegro

  • Tillkomstår: ca 1880-1890
  • Verktyp: Pianokvartett
  • Dedikation: "Kapellmästaren och Riddaren H Herr W.Th. Gnosspelius Högaktnings- och Vänskapsfullt tillegnad"
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Litografiskt tryck i Musik- och teaterbiblioteket. På Musik- och teaterbibliotekets exemplar: "Herr Leon. Lundberg vänl. af J.Fr. T. 15/1 84."

Beskrivning av verket

1. Allegro Ess-dur 3/4, /:90 takter:/, 128 takter, Lento, 3 takter, Presto, 6 takter, totalt 227 takter
2. Scherzo c-moll 3/4, /:16 takter:/:20 takter:/, Ass-dur, 16 takter, D.C., 36 takter, totalt 88 takter inkl. D.C.
3. Andante C-dur 3/4, 27 takter, Ess-dur, 36 takter, C-dur, 13 takter, totalt 76 takter
4. Finale: Allegro Ess-dur 2/4, /:88 takter:/, 116 takter, totalt 204 takter