• Tillkomstår: slutet av 1935?
  • Verktyp: Cello och piano
  • Uruppförande: Slutet av 1935, Borgarskolan, Stockholm, Gunnar Norrby (cello) och Alice Tegnér (piano).
  • Speltid: 3 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling

Beskrivning av verket

(Mazurka-rytm) f-moll 3/4, 13 takter, /:8 takter:/, 9 takter, F-dur, 8 takter, /:8 takter:/, 24 takter, Dess-dur, 14 takter, D-dur, 4 takter, Dess-dur, 6 takter, totalt 94 takter

Länkar

Digitaliserat av Musik- och teaterbiblioteket och fritt tillgängligt på Internet på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-177