• Tillkomstår: Slutet av 1935?
  • Verktyp: Cello och piano
  • Uruppförande: Slutet av 1935, Borgarskolan, Stockholm, Gunnar Norrby (cello) och Alice Tegnér (piano)
  • Speltid: 1 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Stilla. Larghetto e-moll 4/4, 10 takter, /:9 takter:/1 takt, totalt 20 takter