• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Hellberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Gångtakt, med fast hållning B-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Gården heter Sverige ...