Alice Tegnér (1864−1943)

Martin Luther 1517-1817-1917 [för piano med underlagd text]
[Till reformationsminnet]

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Esaias Tegnér
  • Uruppförande: 1917
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Till reformationsminnet", Svala & Söderlund, Stockholm [1917?] Signum på Musik- och teaterbiblioteket: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva, Tryck och ljuskopior

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

I mörker sutto Folken
och natt låg öfver jord;
Då kom den store Tolken
af Herrans glömda ord.
Den Bok, man ville hämma,
Han uppslog för en hvar,
och läste högt. Hans stämma
som Himlens dunder var ...