Alice Tegnér (1864−1943)

Ring högtid in
Ring, klocka
Julefrid

Skriv ut
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Sam Rönnegård (1893-1974)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Strukna titlar: Ring, klocka samt Julefrid. En autograf i B-dur, en fotokopia av autograf i C-dur.

Beskrivning av verket

Moderato B-dur 6/8
alt.
Högtidligt C-dur 6/8


Libretto/text

Ring klocka ring, kring bygdens hus ...