Alice Tegnér (1864−1943)

Ögon, vem är väl mer skön [för damkör och piano]
Ur Lycksalighetens ö

Skriv ut
  • Verktyp: Damkör och instrument
  • Textförfattare: Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.A. och S.S.A.

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "I skogen", Edition Reimers, Stockholm 19?? ER 103300

Notmaterial/stämmor återfinns

Autograf för trestämmigt partitur saknas

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling. Partitur för S.A. Stämmor finns för version för S.S.A med titeln Trio. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Grazioso D-dur 6/8


Libretto/text

Felicia sjunger, Ur Lycksalighetens ö:
Ögon! hvem är mera skön
hvem mera huld, af de två:
jorden, så tjusande grön?
himlen, så tjusande blå?

Följa med tonernas färd
högt upp till gudarnes fest
drömma i blommornas verld
hvilket, o hvilket är bäst?

Själ! du till båda blef gjord
lärka och ros på engång
själ! mellan himmel och jord
sprid dig i doft och i sång