• Tillkomstår: texten publicerad 1899
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Ebba Westberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Allegretto D-dur 6/8


Libretto/text

Af alla de blommor som blomma på jorden
och jubla åt lifvet och vissna och dö
de ljufvaste äro de hvita om våren
de första som spira ur smältande snö ...