• Tillkomstår: 1897
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling. Skannat av MTB

Beskrivning av verket

Andante d-moll 4/4 (C)


Libretto/text

Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången
vallar och går och går vilse i vall?
Korna de råma och påskynda gången,
följa i lunk efter jäntans trall

Hör, hur det ljuder kring myr och mo
Lilja — mi Lilja — mi Lilja — mi ko
Eko vaknar i bergigt bo,
svarar ur hällarne
långt norr i fjällarne
Lilja — mi Lilja — mi ko