Alice Tegnér (1864−1943)

Friheten
Biskop Tomas' frihetssång
Sången om friheten

Skriv ut
  • Tillkomstår: En autograf daterad 19 februari 1915
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thomas Simonsson, biskop av Strängnäs (ca 1380-1443)
  • Arrangemang/bearbetning: Autograf finns i två sättningar: d-moll och c-moll. Även version för blandad kör finns.
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår t ex i Sjung med oss mamma nr 2, Skoglund, Stockholm 1893

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva. Partitur. Skannat av MTB. Även ett partitur i c-moll sorterad på Sången om Engelbrekt, Alice Tegnérs samling.

Beskrivning av verket

Lento marcato d-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Anteckning på autograf: "Tryckt 1917, för kör 1935"


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
För den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära,
Med frihet följer ära.

Fågeln värjer egen bur,
Så göra ock all vilda djur,
Nu märk vad du bör göra,
Nu märk vad du bör göra.
Gud har dig givit sinn' och själ:
Var hällre fri än annans träl,
Så långt du kan dig röra

Ädle svensk, du statt nu fast
Och bättra det som fordom brast
Och låt dig ej förvända,
Nej, låt dig ej förvända.
Våga både hals och hand
Att frälsa dina fäders land!
Gud skall dig tröst väl sända.